RO |EN
Alpiq in: România
Grupul Alpiq

Ne luăm în serios responsabilităţile

În calitate de companie energetică care operează pe tot cuprinsul Europei, Alpiq este conştientă de responsabilitatea asumată. Înţelegerea acestei responsabilităţi implică faptul ca toate activităţile noastre să fie aduse la cunoştinţa grupurilor părţilor interesate dar presupune şi dialogul cu acestea. Calitatea, încrederea şi înţelegerea responsabilităţii sociale reprezintă o parte esenţială a principiilor noastre călăuzitoare, în egală măsură cu politica noastră de personal responsabilă.

Alpiq îşi duce la îndeplinire responsabilităţile pe care le are faţă de comunitate şi mediul înconjurător. Dezvoltăm relaţii pe termen lung cu clienţii, partenerii, acţionarii, angajaţii dar şi publicul larg. Interesele şi încrederea reciproce constituie baza parteneriatelor noastre de succes. Oportunităţile de formare continuă profesională pentru angajaţii noştri, împreună cu programele de promovare a tinerelor talente, reprezintă stâlpii de rezistenţă ai culturii noastre. Păstrând acest obiectiv în minte, investim în managementul calităţii şi în siguranţa la locul de muncă. Centralele noastre electrice au în dotare cel mai modern echipament şi respectă standarde stricte de siguranţă.


Protejarea resurselor naturale

Managementul eficient al calităţii, centralele moderne şi perfecţionarea continuă a infrastructurii tehnice existente asigură o concordanţă între siguranţă şi protecţia mediului. Investim în mod sistematic în energii regenerabile, precum proiectele de parcuri eoliene şi microhidrocentrale situate pe întreg cuprinsul Europei.