RO |EN
Alpiq in: România
Grupul Alpiq

Fiabile, prompte, pline de iniţiativă

Prezenţa noastră solidă pe pieţele din Elveţia şi Europa se datorează colaborării strânse cu o serie de parteneri importanţi. Această reţea de parteneri de încredere s-a extins de-a lungul anilor şi contribuim la succesul său, gestionând-o cu toată atenţia.

Clienţii noştri

În calitate de companie independentă de servicii energetice, Grupul Alpiq deserveşte întreprinderi medii, concerne mari şi instituţii publice. Baza noastră de clienţi include furnizori de energie electrică, autorităţi locale, companii industriale şi o serie de investitori instituţionali şi privaţi.

Alpiq RomIndustries deservește companii de toate dimensiunile. Clienții noștri sunt în mare parte consumatori situaţi pe tot cuprinsul României dar și alte companii care activează în diverse domenii legate de energie electrică.


Acţionăm în mod responsabil

Pentru a pune bazele unei guvernări corporative eficace, compania noastră urmează o politică transparentă de informare şi promovează colaborarea eficientă dintre comisiile individuale. Ne luăm în serios atribuţiile pe care le avem în ceea ce priveşte guvernarea corporativă şi acţionăm în consecinţă. Avem convingerea că obiectivele noastre legate de activitate pot fi atinse numai dacă acţiunile noastre interne şi externe sunt consolidate prin încredere şi echitate. Aceasta implică relaţiile pe care le avem cu clienţii şi furnizorii, cu acţionarii şi cu instituţiile financiare, cu autorităţile de conducere şi cu cele administrative, dar şi cele cu publicul larg. Angajaţii noştri îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea şi în mod responsabil din punct de vedere deontologic.