RO |EN
Alpiq in: România
Grupul Alpiq

Notificare Alpiq Group privind confidențialitatea online

PARTEA I: CÂND COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL? CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

Alpiq Romindustries SRL (denumit în continuare „Alpiq”) crede în prelucrarea corectă și transparentă a datelor cu caracter personal. Considerăm că este important ca vizitatorii și clienții noștri să înțeleagă când și ce fel de date cu caracter personal colectăm. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Colectăm date cu caracter personal ale persoanelor care vizitează site-ul nostru, care utilizează magazinul nostru online, care creează un cont, care se abonează la buletinul nostru informativ (newsletter), care trimit o solicitare de contact, care trimit o solicitare media sau care candidează pentru un loc de muncă.

Când vizitați site-ul nostru:

Consultați notificarea noastră privind cookie-urile.

Când utilizați magazinul nostru online:

Colectăm adresa dumneavoastră IP, informații privind produsul cumpăratși prețul acestuia, numărul dumneavoastră de ordine, pagina de pe site-ul nostru din care ați cumpărat produsul, adresa dumneavoastră de e-mail, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon, moneda utilizată, precum și tipul de transport și coordonatele de plată.

Când creați un cont pe site-ul nostru:

Colectăm numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și numărul de cont care v-a fost atribuit și parola aleasă de dumneavoastră.

Când vă abonați la buletinul nostru informativ (newsletter):

Colectăm adresa dumneavoastră de e-mail, numele și prenumele și informații privind produsul cumpărat.

Când trimiteți o solicitare de contact:

Colectăm detaliile și informațiile dumneavoastră de contact în baza solicitării de contact transmisă.

Când trimiteți o solicitare media:

Colectăm detaliile și informațiile dumneavoastră de contact în baza solicitării media transmisă.

Când candidați pentru un loc de muncă:

Colectăm detaliile dumneavoastră de contact, candidatura scrisă, CV și certificate/diplome.


PARTEA A II-A: CINE CONTROLEAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL, ÎN CE SCOP ȘI ÎN BAZA CĂRUI TEMEI JURIDIC?

Dorim ca vizitatorii și clienții noștri să își poată exercita efectiv drepturile în calitate de persoane vizate. Aveți dreptul să știți cine are control asupra datelor dumneavoastră și cui puteți adresa solicitări în țara dumneavoastră. De asemenea, considerăm că este important să cunoașteți scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și temeiul juridic. În calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, suntem responsabili pentru prelucrarea acestor date în ceea ce ne privește.

În sfârșit, Alpiq colaborează cu alte întreprinderi pentru a vă oferi o experiență remarcabilă în calitate de client. Pentru acest motiv comunicăm datele dumneavoastră unor terți. Aveți dreptul să știți cine sunt terții respectivi și cum vă protejăm drepturile legate de confidențialitatea datelor atunci când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul responsabil de datele dumneavoastră este:

Alpiq Rominindustries SRL
Nicolae Caramfil 41
București, România
E-mail: info.industries.rou@alpiq.com

În calitate de operator, Alpiq stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Solicitările referitoare la datele dumneavoastră pot fi transmise operatorului responsabil al datelor.

Care sunt scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Când vizitați site-ul nostru:

Consultați notificarea noastră privind cookie-urile.

Când utilizați magazinul nostru online:

Scopul: Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să procesăm comanda dumneavoastră în magazinul online de pe site-ul nostru. Colectarea acestor informații este esențială pentru a vă permite, în calitate de client, să plasați comenzi și să achiziționați produse de la noi.

Temeiul juridic: Întrucât este întemeiată pe relația dintre dumneavoastră, în calitate de client, și noi, în calitate de vânzător, prelucrarea datelor este legală, deoarece este necesară pentru efectuarea comenzii.

Când creați un cont pe site-ul nostru:

Scopul: Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să creăm și să administrăm pentru dumneavoastră un cont pe site-ul nostru. Acest lucru face utilizarea magazinului nostru online și cumpărarea de produse de la noi mai convenabile pentru dvs.

Temeiul juridic: Noi procesăm datele dumneavoastă cu caracter personal pe baza consimțământului pe care ni l-ați acordat pentru a crea un cont. Această prelucrare de date cu caracter personal este legală, fiind necesară pentru crearea unui cont. Puteți să vă ștergeți contul în orice moment.

Când vă abonați la buletinul nostru informativ (newsletter):

Scopul: Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să vă trimitem buletine informative (newsletters) și să vă ținem la curent cu produsele și serviciile noastre.

Temeiul juridic: Noi procesăm datele dumneavoastă cu caracter personal pe baza consimțământului pe care ni l-ați acordat pentru a primi buletinul nostru informativ. Această prelucrare de date cu caracter personal este legală, fiind necesară pentru furnizarea buletinului nostru informativ. Vă puteți dezabona de la acest serviciu în orice moment.

Când transmiteți o solicitare de contact:

Scopul: Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să procesăm cererea dumneavoastră specială și să vă oferim un răspuns corespunzător.

Temeiul juridic: Întrucât colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea procesării cererii dumneavoastră, facem acest lucru în baza unui interes legitim.

Când transmiteți o solicitare media:

Scopul: Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să vă procesăm cererea și să vă oferim un răspuns corespunzător.

Temeiul juridic: Întrucât colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea procesării cererii dumneavoastră, facem acest lucru în baza unui interes legitim.

Când candidați pentru un loc de muncă:

Scopul: Datele cu caracter personal pe care le colectăm ne permit să vă procesăm candidatura pentru un loc de muncă.

Temeiul juridic: Întrucât colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prealabil unui contract de angajare, facem acest lucru în baza etapelor necesare pentru încheierea unui contract.
Notă: Nu intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Adoptarea automată a deciziilor, inclusiv crearea profilului:

Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm pentru a adopta decizii doar în baza procesării automate. Suplimentar, nu vă procesăm datele automat cu  scopul evaluării unor aspecte personale.


PARTEA A III-A: CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Alpiq vă poate transmite datele cu caracter personal destinatarilor interni. Respectivii destinatari vor primi acces la datele dumneavoastră pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior. În cadrul Alpiq, datele pot fi furnizate următoarelor categorii de destinatari:

  • Parteneri media
  • Departament Marketing
  • Resurse Umane

Alpiq nu divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal destinatarilor externi (terțe părţi) ce intenționează să le folosească în scopuri directe de marketing, cu excepția în care v-ați furnizat acordul specific cu privire la acestea.

Partenerii noștri, alți destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal (terți)

Pentru a vă oferi o experiență plăcută și de cea mai bună calitate, colaborăm cu terți de încredere care sunt destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal. Partenerii noștri iau foarte serios confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


PARTEA A IV-A: PENTRU CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Pentru cât timp vor fi stocate datele mele cu caracter personal?

Nu vom păstra niciun fel de date cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru a îndeplini un scop legal., cum ar fi executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau respectarea unor termene obligatorii de păstrare. Pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, am stabilit termene pentru ștergerea acestora, precum și un proces de revizuire periodică.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Dreptul de a retrage consimțământul: Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment. Contactați Alpiq utilizând datele de contact etc.

Dreptul de a se opune prelucrării: Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, pentru motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri. Alpiq nu va continua să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal cu excepția cazului în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Marketing direct: Dreptul la opoziție privește în special marketingul direct. Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu se prelucrează date cu caracter personal care vă privesc. Dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și la informații legate de prelucrarea acestora.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să obțineți din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. personal inexacte care vă privesc. Ținând seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă nu se exclud de art. 17(3) RGPD.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să obțineți din partea noastră restricționarea prelucrării dacă se aplică unul din următoarele cazuri:

  • contestați exactitatea datelor care vă privesc
  • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor
  • noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Alpiq, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Alpiq, operatorul căruia i au fost furnizate datele cu caracter personal.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Exercitarea drepturilor dvs.: Vă puteți exercita drepturile pur și simplu prin utilizarea formularului nostru: CLICK AICI.

Cum vom proceda în privința terților cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal?

Notă: Alpiq va comunica orice rectificare sau ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționare a prelucrării acestora fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele în cauză, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Vă vom informa cu privire la destinatarii respectivi dacă ne solicitați acest lucru.


PARTEA A V-A: CE GARANȚII APLICĂM PENTRU A VĂ PROTEJA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nicio transmisie pe internet nu este pe deplin sigură sau fără erori, nici nu există date stocate fără vulnerabilități. Cu toate acestea, măsurile tehnice și organizatorice pe care noi și partenerii noștri le aplicăm asigură o securitate și o confidențialitate adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv pentru a împiedica accesul neautorizat. sau utilizarea neautorizată a acestora, precum și a echipamentelor folosite pentru prelucrare.

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente sofisticate de criptare și autentificare pentru a menține siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste date sunt stocate în spatele unor rețele securizate și sunt accesibile numai unui număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și care sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor. Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe servere securizate.

Când plasați comenzi sau accesați datele dumneavoastră cu caracter personal, vă oferim utilizarea unui server securizat. Toate informațiile de pe cardul de credit pe care le furnizați sunt transmise prin tehnologia Secure SocketLayer (SSL) și apoi criptate în bazele noastre de date pentru a fi accesate exclusiv în modul menționat anterior (consultați Partea a II-a).


PARTEA A VI-A: CUM DEPUNEȚI O PLÂNGERE?

Dreptul de a depune o plângere la responsabilul nostru pentru protecția datelor:

În cazul în care doriți să depuneți o plângere, puteți să îl contactați mai întâi pe responsabilul nostru pentru protecția datelor:

Alpiq Romindustries SRL
Nicolae Caramfil 41
București, România
E-mail: info.industries.rou@alpiq.com

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere de care aparținem:

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: În cazul în care nu puteți găsi o soluție satisfăcătoare împreună cu partenerul nostru intern responsabil pentru protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere:

Romania
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, Romania


PARTEA A VII-A: DIVERSE

Linkuri către alte site-uri

Site-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri, aparținând unor terți. Nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate ale site-urilor respective.

Schimbări de politică

Este posibil să ne revizuim din când în când politica de confidențialitate. În acest caz, vom posta o notificare pe site-ul nostru timp de 30 de zile.

Întrebări și feedback

Întrebările și observațiile dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate sunt binevenite. Nu ezitați să ne contactați (consultați Partea a II-a).

Ultima actualizare: aprilie 2018