RO |EN
Alpiq in: România
Grupul Alpiq

Informaţii juridice şi limitarea răspunderii

Definiţii

Termenul "Alpiq" din această notificare juridică, din notificarea referitoare la protecţia datelor personale şi din întregul website semnifică "Alpiq Ltd" precum şi companiile şi sucursalele sale din cadrul Grupului.


Limitarea răspunderii

Informaţiile conţinute de website-ul nostru nu constituie nicio recomandare sau ofertă de încheiere a unei tranzacţii legale sau de achiziţionare de instrumente financiare. De asemenea, produsele şi serviciile financiare nu se adresează în niciun caz persoanelor fizice sau juridice domiciliate în afara Elveţiei.


Declaraţii prospective

Paginile şi documentele furnizate pe acest website pot conţine declaraţii şi informaţii prospective, cu alte cuvinte, declaraţii privind evenimente din viitor, nu din trecut.

Mai exact, printre alte declaraţii, cele referitoare la obiectivele de management, evoluţia rezultatelor operaţionale, marjele, costurile, randamentul capitalului investit, managementul riscurilor şi concurenţa sunt  prospective prin natura lor. Cuvinte precum “estimează”, “anticipează”, “ţinte”, “obiective”, “proiecte”, “intenţionează”, “planifică”, “urmăreşte”, “consideră”, “estimări, precum şi variaţiile acestor cuvinte şi expresiile similare au rolul de a identifica astfel de declaraţii prospective. Astfel de declaraţii se bazează pe estimările noastre actuale şi pe anumite presupoziţii şi, prin urmare, implică anumite riscuri şi elemente neprevăzute.

Prin urmare, rezultatele efective ale Alpiq pot fi complet diferite de cele exprimate sau sugerate prin declaraţii prospective. Printre factorii care pot cauza sau contribui la astfel de diferenţe sunt şi condiţiile economice, impactul concurenţei, dezvoltările politice şi economice din ţările în care Alpiq desfăşoară activităţi, reglementări noi ale pieţei de energie din Elveţia şi modificările la nivel internaţional ale preţului petrolului şi ale marjelor pentru produsele Alpiq. Toate declaraţiile prospective făcute de Alpiq sau în numele său se referă exclusiv la data la care sunt făcute. Alpiq nu îşi va actualiza declaraţiile prospective astfel încât să reflecte modificările survenite în estimările Alpiq cu privire la acestea sau modificările survenite în cadrul evenimentelor, condiţiilor sau circumstanţelor pe care se bazează declaraţiile respective.


Limitarea răspunderii

Alpiq nu îşi asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună de orice tip, inclusiv daunele indirecte sau incidentale, care ar putea surveni prin utilizarea acestui website sau prin accesul la acesta. De asemenea, Alpiq nu îşi asumă nicio răspundere pentru afectarea sistemului de calaculator al vizitatorului de către terţi neautorizaţi.

Informaţiile furnizate pe acest website sunt exclusiv în scop informativ. Alpiq nu face nicio declaraţie referitoare la adecvarea, siguranţa, disponibilitatea, exactitatea  şi exhaustivitatea informaţiilor conţinute de acest website, în niciun scop. Alpiq nu dă nicio declaraţie sau garanţie referitoare la conţinutul informaţiilor furnizate de un alt site pentru care se oferă link.