RO |EN
Alpiq in: România
Grupul Alpiq

Management energetic complet

Energie şi cunoştinţe de specialitate adaptate nevoilor dumenavoastra

Grupul Alpiq isi ajută clienţii să îşi simplifice managementul energetic şi să îşi perfecţioneze întregul proces, pentru a obţine rezultate mai bune în domeniul lor de activitate.

În acest scop, Grupul Alpiq deţine şi operează propriile sale centrale electrice, fapt ce constituie baza pentru tranzacţionarea şi furnizarea de energie electrica. Aceste unitati de producţie asigură furnizarea sigură şi la timp de energie electrica pentru clienţii noştri.

Produsele şi serviciile grupului Alpiq sunt adaptate cerinţelor individuale ale clienţilor. Pe lângă livrările adaptate de energie, Alpiq oferă, de asemenea, diferite servicii energetice, care acoperă un spectru larg, de la producerea energiei la consumul acesteia.

  • Alpiq produce energie electrică.
  • Alpiq derulează tranzacţii pe toate bursele de energie din întreaga Europă.
  • Alpiq tranzactioneaza energie electrica şi deţine sucursale în întreaga Europă.
  • Alpiq Furnizează energie in vârf de sarcină şi in banda clienţilor si exploateaza reţele de transport proprii. 
  • Segmentul de servicii al Alpiq ofera toate serviciile tehnice legate de producerea, transportul şi consumul energiei.

În Romania, companiile locale Alpiq RomIndustries şi Alpiq RomEnergie oferă clienţilor un pachet de servicii în domeniul energiei electrice. Acest pachet cuprinde asistenţă pre-contractuală şi dupa incheierea contractului de furnizare, încheierea de contracte auxiliare (obligatorii pe piaţa de energie electrica din România), furnizare de energie electrica adaptată cerintelor consumatorilor, analiza lunară şi anuală a consumului şi alte servicii din domeniul energiei electrice.